Всичко за младежта и някои стъпки напред за по-добра защита

В първата третина на месец юни, настоящата 2014 г. в Европейския форум на младежта, беше включен и Съвета на Европа и харта на НПО. Това дава възможност на неправителствените организации да подават колективни искове и по този начин се отваря нов етап в работата, че Европейският младежки форум за насърчаване и защитата на правата на младите хора.

Продължете да четете Всичко за младежта и някои стъпки напред за по-добра защита

Безработицата – една от болните теми на Европа.

Европейският съюз разглежда темата за безработицата като една от водещите, засягащи най-вече младите хора. Предвижда се множество проекти, които да обхванат, както професионалното обучение и образование, така и да бъдат насочени целево и със стратегии за намаляване на безработицата сред младите.

В доклада на евро парламента е описана болната тема за младежката безработица и у нас. Тя е едно от най-неотложните предизвикателства за цяла Европа, а цифрите показват, че над 5,5 милиона европейци в най-работоспособна възраст са без работа. Обезпокоителни са и цифрите за социално изключване и бедност. Изправен пред неголемите възможности за работа, младите хора са принудени да приемат несигурни работни места, с ниски заплати и по-слаба социална защита.

Продължете да четете Безработицата – една от болните теми на Европа.

Портал за безработните хора в Европа.