Безработицата – една от болните теми на Европа.

Европейският съюз разглежда темата за безработицата като една от водещите, засягащи най-вече младите хора. Предвижда се множество проекти, които да обхванат, както професионалното обучение и образование, така и да бъдат насочени целево и със стратегии за намаляване на безработицата сред младите.

В доклада на евро парламента е описана болната тема за младежката безработица и у нас. Тя е едно от най-неотложните предизвикателства за цяла Европа, а цифрите показват, че над 5,5 милиона европейци в най-работоспособна възраст са без работа. Обезпокоителни са и цифрите за социално изключване и бедност. Изправен пред неголемите възможности за работа, младите хора са принудени да приемат несигурни работни места, с ниски заплати и по-слаба социална защита.

По мнение на евродепутатите е нужно да се въведе по-голяма координация между държавите-членки на ЕС, с по-гъвкави възможности за обучения. Идеята е пазара на труда да се отвори, не само за младите хора с висше образование, но и без квалификации и образование. Това предполага създаване на нови мрежи, училищата, предлагане на младежки услуги, реализация е промишлеността и т.н. От идеите заложени на дневен ред в евро парламента стои и въпроса с мобилността с учебна цел, която също е от съществено значение и дава възможност за придобиване на нови умения и увеличаване на възможностите за интегриране на трудовия пазар. Европейската комисия поема инициативи, в които насърчава Младежта към намиране и реализация на работа в други страни от еврозоната. В това число повишаване на мобилността на студентите.

Подкрепа младите безработни могат да получат в лицето на Европейски младежки форум, който дава най-големи предпоставки за реалности на пазара на труда, включително в неформалното образование. Неотдавна Европейския младежки форум стартира „мрежа Quality Assurance в неформалното образование“ на конференция в Брюксел на 19 април. Идеите заложени в тази стратегия са да бъде повишено качеството на обслужване и работата на младите хора, с помощта на информираността и неформалното образование. Всичко това се разпространява и като информация за младите от, където могат да научат и за NFE младежки организации и ползите от тях.