Всичко за младежта и някои стъпки напред за по-добра защита

В първата третина на месец юни, настоящата 2014 г. в Европейския форум на младежта, беше включен и Съвета на Европа и харта на НПО. Това дава възможност на неправителствените организации да подават колективни искове и по този начин се отваря нов етап в работата, че Европейският младежки форум за насърчаване и защитата на правата на младите хора.

Европейският младежки форум е част от съвместната група по изготвяне създаване от Съвета на Европа, който има за цел да разработи Комитет на министри с препоръка относно „достъпа на младите хора до правата им“. На върха на Съвета на Европа, комисаря по правата на човека, Нилс Милзнейкс, наскоро подчерта, колко много човешките права на младите хора бяха засегнати от настоящата криза и изтъкна необходимостта от подход към правилно вземане на иновативни мерки за справяне с този въпрос.

С такава положителна насока в Хелзинки, Финландия се събира комисия, която да обсъди темите около младежки права и въпросите свързани с борбата и дискриминацията, насърчавани от Европейския младежки форум.

Участниците се фокусират над две основни цели, а именно планиране на ново направление от дейности, свързани с третиране на случаи на правата и младежта, както и стратегически дела и колективни жалби за идентифициране на области на нарушение и възможни случаи. На събраните се обсъжда и темата около създаване на стратегия за насърчаване на правата на младежи и подобряване достъпа до тези права. Дискусията стартира с обща оценка на последните институционални развития за територията на Съвета на Европа и в Организацията на обединените нации, а също бива покрита с Европейският младежки форум има за цел се застъпи по-ефективно за правата на младите в рамките на Европейския съюз.